קטעי שמע/אודיו

מה נשמע באמת
https://www.youtube.com/watch?v=xTX8VySt7-Q&feature=youtu.be&ab_channel=RacheliBason
רגשות פתוחים

איכפתיות לא בהגדרת תפקיד

איש חינוך לעומת איש הוראה

ברית אחים ואחיות בעם היהודי